Velkommen til Målekontoret Byggfag

Er en ideell serviceorganisasjon for byggfagarbeidere som ønsker å påvirke sin lønn gjennom aktiv bruk av Fellesoverenskomsten for Byggfag, med tilhørende Akkordtariffer.

For mer informasjon

Kontaktsskjema

Østre Aker vei 24,

0581 Oslo, Norway,

Telefone:

+47 22 99 28 70