Timeregistreringsprogram

Her er et dataprogram for registrering av timer i akkord; Klikk